Ingredient Media File
Mängd per dagligt intag % NRV* (EJ ÖVERSATT TILL SVENSKA)
Egen blandning 800 mg **
Magnesium Beta-hydroxibutyrat
Kalciumbeta-hydroxibutyrat
Natriumbetahydroxibutyrat

* motsvarar det dagliga referensintaget för vitaminer och mineraler i % (NRV = nutrient reference values)
** Ingen rekommendation tillgänglig
(EU) 1169/2011

Rekommenderad dosering: Ta två kapslar (2x) en gång om dagen, otuggade, med två stora glas vatten, ca. 15-30 minuter före en måltid (lunch eller middag). Mer information hittar du här.

Individuella resultat kan variera, och vittnesmål påstås inte representera typiska resultat. Alla vittnesmål är från verkliga deltagare, och kanske inte återspeglar den typiska köparens erfarenhet, och är inte avsedda att representera eller garantera att någon kommer att uppnå samma eller liknande resultat.

Varje person har unika erfarenheter, träningsvanor, matvanor och tillämpar informationen på olika sätt. Detta är inte en ersättning för medicinsk rådgivning. Rådgör med läkare innan du påbörjar något tränings- eller dietprogram.

To top