Att använda Keto Plus Gummie är mycket enkelt. Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss. Du kan kontakta vår kundtjänst på info@ketoplus.nl

Hur mycket ska jag ta och hur gör jag det?

Ta en gummie om dagen, med två stora glas vatten.

När ska jag ta gummibiten?

Ta gummit cirka 15 till 30 minuter före en måltid, t.ex. frukost eller middag.

Ofta ställda frågor:

Om du glömmer att ta en dos behöver du INTE ta en dubbel dos med nästa dos.

Den rekommenderade dosen är en gummie per dag.

Vi rekommenderar inte användning om du är gravid eller just har blivit mamma.

Kapslarna är lämpliga för både kvinnor och män från 18 år och uppåt.

Biverkningar:

  • Användningen påverkar inte p-piller.
  • I sällsynta fall kan följande biverkningar förekomma (uppträder hos upp till 1 av 1 000 personer): muntorrhet.
  • Intag påverkar inte högt blodtryck.
  • Under användningen kan du köra bil och/eller använda maskiner på ett säkert sätt.
  • Diskutera alltid eventuella sjukdomar med din behandlande läkare.
To top